CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Naším prvoradým zámerom pri spracúvaní a uchovávaní Vašich osobných údajov je ich ochrana. Uvedomujeme si vážnosť zneužitia osobných údajov a našu zodpovednosť. Ďakujeme za Vašu dôveru.

Prosím, prečítajte si aktuálne pravidlá ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní.

PREČO SPRACÚVATE MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame a bezpečne uchovávame v našom informačnom systéme na základe Vášho súhlasu za účelom vytvorenia užívateľského účtu v procese potvrdenia a vybavenia Vašej objednávky.

KOMU MOJE ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJETE?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca, vzhľadom na našu činnosť, nevyhnutná, a to:

WebSupport, s. r. o. – táto spoločnosť nám poskytuje hosting a databázy, kde uchovávame a spracúvame Vaše osobné údaje.

Staré Grunty 12
841 04 Bratislava
Slovensko

DOSTANÚ SA MOJE ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym medzinárodným organizáciám ani tretím stranám na územie tretích krajín.

AKO DLHO UCHOVÁVATE MOJE ÚDAJE?

Pokiaľ ide o osobné údaje potrebné pre odoslanie objednávky a vytvorenia užívateľského účtu, tieto údaje spracúvame po dobu, pokiaľ je tento účet zaregistrovaný. O právach s nakladaním týchto údajov sa môžete dočítať nižšie v časti „Aké sú moje práva?“.

AKÉ SÚ MOJE PRÁVA?

Máte právo prístupu k osobným údajom

K Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, máte kedykoľvek prístup po prihlásení do svojho užívateľského účtu v časti „Môj účet“. Ak ste svoje prístupové heslo zabudli, môžete si ho obnoviť cez odkaz „Stratili ste heslo?“. Ak by ste mali iný technický problém, resp. požiadavku o druhoch informácií, ktoré o Vás spracúvame a o dôvodoch ich uchovávania, určite nás kontaktujte.

Máte právo na opravu osobných údajov

Máte právo zmeniť, resp. opraviť Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame. Môžete tak urobiť v časti „Adresa“ a „Detaily účtu“, alebo môžete požiadať nás, aby sme opravili alebo aktualizovali Vaše osobné údaje za Vás.

Máte právo na vymazanie osobných údajov

Ak si neželáte, aby sme uchovávali a spracúvali Vaše osobné údaje, môžete odstrániť registrovaný účet v časti „Detaily účtu“ pomocou príkazu „Vymazať účet“.

Iné práva

Ak uchovávame a spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Taktiež máte právo namietať na spracovanie osobných údajov či právo na presnosť uchovávania Vašich osobných údajov. Akúkoľvek Vašu požiadavku na zmenu budeme v čo najkratšej lehote prehodnocovať a následne riešiť s cieľom dosiahnutia Vašej spokojnosti a uplatnenia Vašich práv.

AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje spracúvame vždy výlučne s Vaším súhlasom. Tento svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

O odvolanie súhlasu nás môžete požiadať písomne na adrese obchod@biblia.sk alebo zaslaním žiadosti na našu poštovú adresu.

ČO AK BOLI MOJE OSOBNÉ ÚDAJE ZNEUŽITÉ?

Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje boli zneužité, môžete toto podozrenie sprostredkovať príslušnému Úradu pre ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk):

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

+421 /2/ 3231 3214
statny.dozor@pdp.gov.sk

PREČO JE NUTNÉ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak uchovávame alebo spracúvame Vaše osobné údaje, robíme tak len na základe buď zákonnej požiadavky, zmluvnej požiadavky, alebo na základe našich oprávnených záujmov. Váš súhlas pre spracovanie osobných údajov na stránke www.audio.biblia.sk je potrebný pre využívanie užívateľského účtu.

AKO VÁS MÔŽEM KONTAKTOVAŤ?

Slovenská biblická spoločnosť ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov sídli v Banskej Bystrici, kde sa nachádza aj kamenná predajňa. Ak to na našich stránkach nie je uvedené inak, osobne nás môžete navštíviť od pondelka do štvrtka od 8:00 do 16:30 a v piatok od 8:00 do 15:00.

Slovenská biblická spoločnosť
Mlynská 43
974 09 Banská Bystrica
Email: office@biblia.sk
Telefón: +421 (0)48 413 41 91

IČO: 22665331

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu v Banskej Bystrici, číslo 601-8181.