Používanie diela

Ďakujeme, že nekopírujete zakúpené dielo spôsobom, ktorý by poškodzoval vlastníkov práv. Podporujete tým prácu Slovenskej biblickej spoločnosti & Štúdia Nádej.

Výroba kópií, prepožičiavanie pre verejné produkcie a vysielanie sú bez súhlasu zakázané.

Preto, prosíme, rešpektujte nasledujúce zásady používania zakúpeného diela: