Audio Stará zmluva bez DT

8,00  s DPH

Slovenský ekumenický preklad Starej zmluvy v audio formáte nahovorený známymi slovenskými hercami.

Kategórie:

Popis

Slovenský ekumenický preklad Starej zmluvy v audio formáte nahovorený známymi slovenskými hercami.

Zakúpením produktu na stiahnutie získate:

  • audio súbory vo formáte MP3 po kapitolách zadelené do jednotlivých biblických kníh
  • 7 stiahnutí po dobu jedného roka pre vlastnú potrebu (čítať viac)
  • audio prehrávač (obrázok)

Ukážka

Biblické texty sú nahovorené bez hudobného pozadia a vždy len jedným z hercov samostatne.

Obsah audio súborov

Súbory sa sťahujú v zabalenom formáte „.zip“. Pre rozbalenie v operačnom systéme Windows je potrebné na súbor kliknúť pravým tlačítkom myši a zvoliť „Extrahovať všetko…“ Na rozbalenie stiahnutých súborov tiež môžete využiť voľne dostupné nástroje (napr. WinRAR, 7-Zip…).

Mojžišove knihy 541 MB
Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronómium
Historické knihy I 572 MB Jozua, Kniha sudcov, Rút, Prvá Samuelova kniha, Druhá Samuelova kniha, Prvá kniha kráľov, Druhá kniha kráľov
Historické knihy II 321 MB Prvá kniha kroník, Druhá kniha kroník, Ezdráš, Nehemiáš, Ester
Múdroslovné knihy 418 MB Jób, Žalmy I, Žalmy II, Žalmy III, Žalmy IV, Žalmy V, Príslovia, Kazateľ, Veľpieseň
Prorocké knihy I 566 MB Izaiáš I, Izaiáš II, Izaiáš III, Jeremiáš, Náreky, Ezechiel
Prorocké knihy II 195 MB Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš, Malachiáš

Celkový čas nahrávok: 69 hodín a 07 minút

Veľkosť zabalených (.rar) súborov spolu: 2,55 GB

Herci

V Starej zmluve

Ivo Gogál, Barbora Chlebcová, Miroslav Trnavský, Matúš Krátky, Alfréd Swan, Lucia Vráblicová, Jozef Šimonovič, Martin Kaprálik, Ján Tréger, Peter Kollárik, Roman Matisko, Lucia Hurajová, Karol Strážnický, Ján Gallovič, Štefan Bučko, Dušan Jamrich, Ľubomír Roman

Autorské práva

© + ℗ ŠTÚDIO NÁDEJ, s.r.o. & Slovenská biblická spoločnosť. Všetky práva výrobcov a vlastníkov autorských práv k dielu sú vyhradené.