Audio Biblia bez DT

10,00  s DPH

Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte nahovorený známymi slovenskými hercami.

Katalógové číslo: 10266 Kategórie:

Popis

Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte nahovorený známymi slovenskými hercami.

Zakúpením produktu na stiahnutie získate:

  • audio súbory vo formáte MP3 po kapitolách zadelené do jednotlivých biblických kníh
  • 7 stiahnutí po dobu jedného roka pre vlastnú potrebu (čítať viac)
  • audio prehrávač (obrázok)

Ukážka

Biblické texty sú nahovorené bez hudobného pozadia a vždy len jedným z hercov samostatne.

Obsah audio súborov

Súbory sa sťahujú v zabalenom formáte „.zip“. Pre rozbalenie v operačnom systéme Windows je potrebné na súbor kliknúť pravým tlačítkom myši a zvoliť „Extrahovať všetko…“ Na rozbalenie stiahnutých súborov tiež môžete využiť voľne dostupné nástroje (napr. WinRAR, 7-Zip…).

Mojžišove knihy
541 MB
Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronómium
Historické knihy I 572 MB
Jozua, Kniha sudcov, Rút, Prvá Samuelova kniha, Druhá Samuelova kniha, Prvá kniha kráľov, Druhá kniha kráľov
Historické knihy II 321 MB Prvá kniha kroník, Druhá kniha kroník, Ezdráš, Nehemiáš, Ester
Múdroslovné knihy 418 MB Jób, Žalmy I, Žalmy II, Žalmy III, Žalmy IV, Žalmy V, Príslovia, Kazateľ, Veľpieseň
Prorocké knihy I 566 MB Izaiáš I, Izaiáš II, Izaiáš III, Jeremiáš, Náreky, Ezechiel
Prorocké knihy II 195 MB Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš, Malachiáš
Evanjeliá a Skutky 529 MB Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša, Evanjelium podľa Jána, Skutky apoštolov
Listy a Zjavenie 362 MB Rimanom, Korinťanom I, Korinťanom II, Galaťanom, Efezanom, Filipanom, Kolosanom, Tesaloničanom I, Tesaloničanom II, Timotejovi I, Timotejovi II, Títovi, Filemonovi, Hebrejom, Jakubov, Petrov I, Petrov II, Jánov I, Jánov II, Jánov III, Júdov, Zjavenie Jána

Celkový čas nahrávok: 91 hodín a 49 minút

Veľkosť zabalených (.rar) súborov spolu: 3,42 GB

Herci

V Starej zmluve

Ivo Gogál, Barbora Chlebcová, Miroslav Trnavský, Matúš Krátky, Alfréd Swan, Lucia Vráblicová, Jozef Šimonovič, Martin Kaprálik, Ján Tréger, Peter Kollárik, Roman Matisko, Lucia Hurajová, Karol Strážnický, Ján Gallovič, Štefan Bučko, Dušan Jamrich, Ľubomír Roman

V Novej zmluve

Ján Gallovič, Štefan Bučko, Ivo Gogál, Dušan Szabo, Jozef Šimonovič, Barbora Chlebcová, Miroslav Trnavský, Michal Ďuriš, Martin Kaprálik, Alfréd Swan, Roman Matisko

Autorské práva

© + ℗ ŠTÚDIO NÁDEJ, s.r.o. & Slovenská biblická spoločnosť. Všetky práva výrobcov a vlastníkov autorských práv k dielu sú vyhradené.